นิสัยพฤติกรรม

การปฏิบัติของผู้คน เป็นอาการแสดงโต้กลับต่อสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเรื่องราวต่างๆการกระทำพวกนั้นบางครั้งก็อาจจะแลเห็นหรือมองได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใด


หรือเปล่าดีเหมือนเคยจากเดิมอย่างไรยกตัวอย่างเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งเร้าที่ส่งผลให้เกิดการกระทำของคนเรานั้นบางครั้งก็อาจจะมาจากแรงกระตุ้นด้านนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสาเหตุของสิ่งเร้าต่างๆมีเยอะมากทั้งตัวกระตุ้นด้านจิตใจ ในใจและภายนอกเรามาสารถใคร่ครวญได้จากเพื่อนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้

ตัวกระตุ้นภายในเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดจากด้านกายภาพ เป็นต้นว่า ความเมื่อยล้า ความหิว ตัวกระตุ้นด้านในนั้นจะส่งผลอย่างใหญ่โตกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นแรงกระตุ้นภายในก็จะลดลง ตัวกระตุ้นข้างนอกจากทางสังคมก็จะมีบทบาทมากขึ้นตามมา

สิ่งเร้าข้างนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆทางสังคมที่ได้เห็นได้สัมผัส ตัวกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นประทับใจชื่นชอบที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ดังเช่น คำชม การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นแรงกระตุ้นที่ไม่ประสงค์ปรับใช้ในชีวิต

แนวทางการเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ ของใช้ เครื่องใช้ไม้สอยเลี้ยงชีพ

เสริมแรงทางสังคมยกตัวอย่างเช่นการยกย่องชมเชยบุคคลอื่น การเชิดชู การยินยอมพร้อมใจรับ

พฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นถูกใจส่งผลต่อนิสัยรวมทั้งพฤติกรรมของเรามหาศาล มันเป็นสิ่งที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้จำนวนมากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องปกติอะไร บ่อยมากที่มันไม่ดีต่อเรา ส่วนการกระทำต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบตัวเราจะมีผลให้เราทราบดีว่าเราคิดเช่นไรกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะประพฤติตามหรือเอาอย่างพวกเขาเหล่านั้นก็คือเราชอบใจในอะไรบางอย่าง การที่เราจะเอาอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีลักษณะหัวเราะแปลกๆมีคำกล่าวแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกเอาอย่างกับเรื่องจริงเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยที่เราจะทำตามกันหรือเอาอย่างกัน เรื่องกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา พฤติกรรมสิ่งเหล่านี้เองที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งเหล่านี้เลย สำหรับความคิดไหนที่ดีเราก็เห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากได้ทำต้องการจะรู้มากขึ้น